krūva

krūva
krūvà dkt. Už sódo sumestà di̇̀delė krūvà akmenų̃.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • krūva — krūvà sf. (4) 1. kas į vieną vietą sukrauta, sudėta, krūsnis: Krūva akmenų SD82. Krūva šiaudų, mėšlų K. Patupėjo kiek žąsiokas, ir krūvà Pnm. Malkų krūva R305. Krūvà (nevėtytų grūdų) BŽ66. Krūva sniego sukasta Žem. Grįždamas namo, dirst į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūva — statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų struktūra programavime, į kurią dinamiškai dedami duomenys, o įdėti duomenys gali būti skaitomi arba šalinami nepriklausomai nuo jų įdėjimo eilės. Struktūra neturi aiškios organizacijos, neišlaiko… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • heap — krūva statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų struktūra programavime, į kurią dinamiškai dedami duomenys, o įdėti duomenys gali būti skaitomi arba šalinami nepriklausomai nuo jų įdėjimo eilės. Struktūra neturi aiškios organizacijos,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kruvauninkas — sm. (1) Užv, Kltn; LBŽ žr. krivauninkas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūvavimas — krūvãvimas sm. (1) K → krūvuoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvaryti — 1 suvaryti tr. DŽ1, KŽ 1. SD449, Q656, R, R116, MŽ, MŽ152, Sut, N, M, L, LL304, NdŽ varant, genant priversti visus ar daugelį sueiti, subėgti, suskristi į kokią vietą, patalpą ar į būrį: Suvaryk bandą į prievartę, kol pavalgys piemuo J. Suvaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suversti — suver̃sti, suver̃čia (sùverčia), sùvertė 1. tr. Pb verčiant ant šono suguldyti (vieną ant kito): Į vieną duobę liuob suver̃sti aple porą tūkstančių žmonių Kal. Anus sùvertė su visais drabužiais i pakasė Krtn. Vienon duobėn visus sùvertė kare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutraukti — Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Lex113, Q661, N, L, LL321, ŠT60, Ser 1. tr. traukiant sustumti, suvilkti, subraukti, suvaryti į vieną vietą: Viską dirba teknika: sukrauna į žagus, sutrauka, surėdo Ms. Miežius sutraukiau visus iš pašalių į vidurį Trk. Nupjautą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sueiti — sueĩti 1. tr., intr. susitikti: Ar jį kada sueini? J.Jabl. Aš su juo dažniau sueinù Vv. Jegu sueisi dėdę, tai užprašyk, kad atvažiuotų svečiuos Ut. Dabar man jo nebepapuola sueĩt Pš. Jūs bijot į akis sueĩti Vkš. Šiandie suėjaũ tavo pusbrolį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūvuoti — krūvuoti, uoja, ãvo 1. tr. K dėti į krūvą. 2. refl. DŽ būriuotis, spiestis į krūvą: Išėję iš susirinkimo, dar ilgai visi krūvãvosi šnekučiuodami ir pypkaudami Grž. krūvuoti; sukrūvuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”